Home (Please note that for any search, only the first 10000 records are listed.)
Find people :
Find locations :
Find organizations beginning with :

List of issues.

Person Detail

MacLean’s A. K III

Issues the person appears in:

83471_1934-06-14 | .pdf | .txt

Possible related entities:

PeopleLocationsOrganizations
27.50 III
,1 III Young
,|9| III
--- VIICM1 III
-4Éâ Class III
.1 III
0. Bu.X III
0111 III
08 H III
1 III
1-= III
1.01 III
1.11 Grade III
10:00 Mil III 4853234853234853485323485323485323532348530002020102004848532348535348234853234853485
15,1982 III B ROUSSEAU DEFUSES TAXPAYERS
1ft III
1TJ III
2. Grade III
2.00 III
2nd J R. MacLean
3. Grade III
32-8500 iHU III III LAPOINTE BROS.
363-9 III
39.95 III
3A Rang III ADRESSE/ADDRESS
4100 6600 III
432-3684 III
458-2937 V I III
5.00 III Frost Ss Wood Machinery
5ipii III
647-3749 III
648-5821 M III Brent
664r III
6a Range III
 III
A III B Fuel
A III III K
Advantage III
Aevca III Pnrlhmrni
Afloat III
Agfa Optima III
AIM III
Al Iwatum ¦ III III
Al I H III IPS
Al III
Al III CS
Al IRÎM1 III
Al Maclean
Al R DRESSING SCHOOL* III
Albert Barden III
Albert Grant 3. Class III.—Jae Hamilton
Alberto Balsam Shampoo 500ml Iti III HERE
Alda Bretzlittf Grade III—Wilbert Stephens
ALEX III AN.
Alex MacLean
Alexander III
Alexander III.
Alexander K. MacLean
Alexander MacLean
Alfonzo III
Alia* III
Allison MacLean
ALWAYS III STOCK.
AM III
Amenophis III
Andre Audet By XVII III
Andrea Ross Gallagher Secondary III
Andrew III
Anklee III
Anne Elizabeth Maclean
Apply C H MacLean
Archie MacLean
Arthur Henry Gooden I CHAPTER III.—(Cant’d
Arthur Maclean
ARTICLE III
As III
AT III
Ave* Torontc III Baffles Human Conception
AWNINGS III
B B F III
B III
B III B
B.C. MacLean
B.G.L III
Ball MII III III
Balsam Pulpwood III
Banner Oats III
Basil III
Bay III Minister V LnUnr
BAY III
BB III
Ben III
Bill I III
Bill MacLean
Birdie Judd 3. Clam III
BiyiQB III
Blythe Barrymore J M III
BOA III
Bonnie MacLean
BORN III
Br W III Ta Image
Bran Vf III 4.25 Hay Forks
Brent On III
Brian MacLean
Bristol Elevator III
Bruce MacLean
Bruno III
BT III
Bud III
C 4M III
C H MacLean
C H. MacLean
C III
C!lVPTFn III
C*r<ub III Sr.
C. H MacLean
C. H.MacLean
C. MacLean
Ca*ti da E< III
CAM III
Can III
Canadian Authors III
Cart III
CASE III
Cashier A III
Category III
Catherine MacLean
Catrtona Louise MacLean
Centrex III
Cha III
CHAINER III
CHAPTER III
CHAPTER III Allan
CHAPTER III Christine
CHAPTKR III
Charles I IMF _ - William III
Charles III
Charles III.
Charles Streets Grade III
CHATTER III
Chfi III III
Chris Kltunond II HMIIIMbi III
Christian Fellowship III John
Christian III.
CIIA III
Cj III
Clan» III
Clarence Hudson Serious III
Clarence III
Clarence MacLean
Clarence MacLean Erie Vadneau Irvin Cone 2.00 y Hodgins
Clarence MacLean Hartman
CLASS III
Claybcroe Stewart Grade III
Clays III Jr.—Maye Thompson
Clel* MacLean
Clrs Picard III
CO H III I
CO III
COHEN III
con-1 III
Concession III
Conservatives I III
COPvri^hl Guide III
Cornelius III
COUGHS III
Council Range III
CSMïTSB SscSSaSSsS III
Cummings III
Cure In- III
CURED III
Custom Furniture III
Cycle III
Czar Alexander III
D B III
D. A III III
DAGG III
David III Montgomery
DAVISON III
Debbie Maclean
Department III
Dexron III
DIAMOND III
Diane MacLean
Dick III
Dick MacLean
Diinilf III
dis-1 III
Dmp III
Dninvillo III
DOCKS III
Don MacLean
Donald Hector Maclean
Donald J MacLean
Donald James MacLean
Donald Maclean
Dorothy Fulford Mrs. Olive MacLean
Doug MacLean
Doug MacLean Powells Auto
Douglas Maclean
DR-70-1 III
Du# III II
Duncan Grade III
E III
E • III
EDWA III
Edward III
Edward III
Edward III Son
Edward III.
Edward III.™
Edward MacLean
EF Part III
ÉiM III
Eiward III
Elizabeth Margaret Grace MacLean
Enamel III
England III
England’s Henry III
Entries Wanted III
Eric III
Ethel MacLean
Eva Hobbs Grade III.—f
Evelyn MacLean
Ex RCMP W III
Eymm III
F III
F III H III
F III W Dow
F III W W &
F* III
Fall Coats III
Farmers : III
fki)Kbpo«1 III
Frank (irade III
Fraser III
Fred MacLean
Fred Tumbling III
Frederick III.
Frederick William III
Friedrich III
From Grade III
FrpH K lICCPtt III
FRVO III
FTI III III
G III
G III Veina
G • • III
Garry MacLean
George A MacLean
George III
George III Son
George III.
George MacLean
George WÊÊÊÊÊÊ III
Get III
Gil Cluff Septic Service III
Gil Cluff Septic Service We III
Gil- III
Gilbert MacLean
Gladys MacLean
Glen Saunders III
Glenn Ford Valll III
Gloria 647-3427 III Paul McGee
Gn.de III
Gnule III
Gomoourn G A III
GOStHO Mills III
Grade III
Grade III - Harriet Elliott
Grade III Model
Grade III Phillips
Grade III Wallace Wilson
Grade III X
Grade III.— Wesley Glenn 1
Grade III.—Colin Foster
Grade V III
Grade X III Possible Marks
Grades III
Graham Maclean
Gripe III
Gross III.
Grow III
Guay Range III
H III
H III TIDE V
H 4SI III
H A III
H A III GOOD* STAMPS Ur
H A III K S
H F III T
H H ^Hl H III WLm
H I III
H III
H III HH
H III I
H III K
H III No
H III WM
H il District Women’s Institutes III
H MacLean
H ZB III
H ¦ III
H «Ml III
H. E Elliott Sec.-Treas MacLean’s Whale
H. MacLean
H. MacLean..........
H. Proudfoot III
Hamilton Il AI III
Harry Dick III
Harry MacLean
Harry MacLean Coal
Harry Wood Chartered Accountant C. H. MacLEAN Mr. Lawson Rooney
HARRY WOOD III
Harvey MacLean
Harvey Ross Grade III - Theodore Mauary
Haul III
HE III
He# III
Helen MacLean
Helen MacLean Audrey Fulford
Helen MacLean.
Helen McDowell MacLean
Helen McDowell MacLean Adams
Helena Eliza- Eft III Dries
Hen III
Henri III
Henry III
Henry Argue 7. Grade III
Henry III
Henry III.
Henry Maclean
Herbert Hor- Mrs. MacLean
Hermonie Sharpe III
HI III
Highest StandingSecondary III
Him Iii
HO III
HODGINS III
HODGINS STORE Quebec Shawville III
Hoy Hamilton Grade III
HUM III
H|||Qrn O I I III
I K III
I I I III H &ƌ IS}j7fJBs!tJs5l
I III
I III B B Il H H H I
I III III
I III III IIlllll
I III K XII
I LOW Kit III
I u I M III
I V III
I''KCS H III
I''l III
I* III
I- III
I9f III Willi
If III
Iff III
IgÜS III
Ihîii III.-lu.iiM
II III
II III Clarendon Street
II III Fl
II III IV
III
III A K .if0
IIi Brown
III CANADAS X HOTTEST PRODUCTS
III E III D H
III H J I- Ix-arly
III HIM III III
III III
III III Cl
III III III
III III III III
III III Whi III III
III Jr ANSWERS
III K FLAMES.
III Kaiser Wilhelm
III R C. Morrison
ÏÏÏ&SS.-SÆ
III.
III.EX* TOII.ETX
III.— Retta Grant
III.—Hattie Wilson
III.—Pearl Chapman
III.—Sherwood Moore
III.—Wesley Glenn
IIP III
IjSljC III
Il A III
Il III
Il O III
Ilf III III.
IlllTIlir III
IllNM-eh-d III
Im III II III Mr. Foster
Ing Taken III
Innocent III
Iris Smith Mr» George MacLean
Irregular III
IRTY III
Irwin Maclean
IS III
Is III K M Mil I
ISA III
It III
It* III
ITIUll V III UN
Itv M III
ITvnu It- Oldel F H ENNIS. S,.-rvtrr> III
IU III
IV M III
I|g COIlCOntr&tOd III BOVlilt
I» lilt* III
J III
J X III
J E Boyle III
J H III
J III
J III II
J III Ok
J L J IliL J III
J MacLean
J £ïïi:4ïï£.i
Jack MacLean
James Bos- Wilham III
James Doolittle III
James III
James MacLean
Janet MacLean
Jaws III
Jean MacLean
Jean) Mrs. Leonard MacLean
Jerry Quai III
Jerry Vole IA III
Jf III
Ji L III
Jim Mother’s Wish Volume III
Jimmy III
Jimmy McGee Dead Bangs Produced III
Jl III
Jlhe Farm III Seek
Jmaes MacLean
Joanna MacLean
Jocelyne III
Joe Turcotte 3 Grade III
John A. Huston III
John Connolly H 1818m/M 2. John Connolly III
John D MacLean
John D. MacLean
John D. MacLean Crawford St
John D. MacLean Crawford St.
John D. MacLean Oawford St
John Dale III
John Fi:iii!k
John G. Maclean
John Galbraith MacLean
John H. MacLean
John Hamilton III
John III
John Lateer III
John Latiere III
John Maclean
John MacLean Mr
John MacLean’s
Johnson MacLean
JOSEPH III L V D P O BOX 669
Joyce MacLean
Judy Flood Part III
Julius III
J« W * III Z
K ''a III
K A III BELTON.
K A » III
K III
K III SINKS» OI’I OIMI Nil IKS
K •i III
K!t WANT III
K.C. B.RaiDTille III Hull Parish
K.C. B.Rainville III WM.
K.C. B.RaiuvilIe III Hull
K.iward III
Karen MacLean
Karen MacLean Carol Windels
Kathleen MacLean
Kauie W III
Ke J HA III
KHONS III
Kin Tin Tin III
King Gustaf III
King Gustavus III
King Henry III
King Leopold III
King Thotraes III
King Wm III Bro Dave Edwards LOL 534
KIT III
KIWI III
Kn»sl« III dvii’s Tin ImImikI
KVKIIY T III
Kyclul* III
L III R. W HODGI Shawville
L HOW III STOCK.
L I III
L III
L L 1 III
L.Th Aduent III
Ladies Antron III
Lang III
Large W III
Latierre III
Lattice M III
Lawn Block III
Lawrence III
Lawyer* III
LB III B VI
LENT III
LENT III Clarendon Parish Tht Rev. John G. Pearce Shawville Pastoral Charge Rev. Stanley
Leopold III
Les III Grandchildren
LESSON III
Level III
lftlslh‘1 III
Li IV III
Library Bibliorama III
Lisa Be- III
Lisle III
Lloyd Ostrom III
LOIUF III
Lord Roberts III IMS
Lorene MacLean
LTD III
LU III
LUGULET.S Iii Patagonia Lh<y
LUI III
M "l* III
M A III
M E III 0
M E III O R
M E Ml O R I A III
M IIA III
M III
M III IMIIICI*
M III Z
M iMTIBWHIl III
M MacLean
M T III ItDMAN.
M ¦ I III
M ¦ III
M § III Çliiii
M • III
M(t III
M. MacLean
M.iii
Mac MacLean
Mac MacLean Shaw
Mac MacLean Shawville STUDY STANDS
Maclean
MacLean H
Maclean Hunter
MacLean I
MacLean In Campbell
MacLean INSUBANC*.
MacLean O Stark H M Turner H.
MacLEAN Qeyon Quebec Licensed
MacLEAN Quyon Quebec Licensed
Maclean Referee-, Um< Bolnm
MacLean’s
MacLean’s A. K III
MacLean’s Leslie Dale Shawville
MacLean’s Motorist
Maclean’s Porter Examines Quebec
MAHOGANY III
MAN III KM)
Mantle Cuttln LA III
March JlvO III
Margaret MacLean
Marjorie MacLean
Mark III
Mary MacLean
Matthew Young III
Maurice MacLean
May Grade III
May III
MclHtWI B III
Meet III
Meeting Urahe III Elem
Mervyn Henderson Grade III
Mfli Mu III Iff*
Mflivs III
MHATS III UNS
Mhs Helen MacLean
Mi III
Mi** Helen MacLean
Mike MacLean
Mil V III
Mildred Stan- H. MacLean
Milimlftin III
Mill Iters III
MILLER WALLACE III
Milton Me- Grade III
MIMMIIIHI III
Minimum Secondary III
Minor Hockcv l*.iri> III
Misa Helen MacLean
Misses Helen MacLean
MIV-MUIO III _
Ml W III III III III III III III
Mllltll*IIH III
MM III
MMMi H I III
Mock Chicken III UNS COOKFl
MOI III
MONDAY/LUNDI Ma III
Montreal Hera III
Mr. C H MacLean
Mr. C H. MacLean
Mr. C H. MacLean Douglas Hader
Mr. Helen MacLean
Mr. Hugh C. MacLean
Mr. MacLean
Mr. Stewart MacLean
Mr. W K Maclean
Mrs R L MacLean
Mrs. Bowden MacLean
Mrs. Bowden MacLean *n8
Mrs. Brent III
Mrs. C .H. MacLean
Mrs. C H MacLean
Mrs. C H. MacLean
Mrs. D J. MacLean
Mrs. Grade III
Mrs. James MacLean
Mrs. John G. MacLean
Mrs. MacLean
Mrs. Margaret MacLean
Mrs. R L MacLean
Mrs. R MacLean
Mrs. Russell III
Mrs. Ruth MacLean
Mrs. Scott MacLean
Mrs. V MacLean
Mrs. Wesley MacLean
MU III
MU*pic III
MULTILITE III
Murer Whitney III
MUSIC III
MVO III UUOjr
MXiVtit Ml III
My Wif6| III HI
M»n<l III
Napoleon III
Napoleon III.
NE III
Nicholas III
NL III
NMMM III
No. III
Nolcil III
Nor* III
Norma Maclean
Norman MacLean
Notes III
November B^B^^^B III
NS III
NTARIO UTDOORS III
O X I O III I
O III H O —
O ‘X III
O III
O J SHAWVILLE III
O O Helen MacLean 079
O V III
O. Box III
OaaHal ORMWINDOW5& III
OFFKHS III
Oisde III
Oit M III
OllclWVIIIwj III
Olllllllll Hill III
OPEN III
OPTOMETRIST III
Ottawa Phase III
O’ 6T III VTZTZTZ
P III
P R F III
P. III
Page Nelson X C. H. MacLEAN INSURANCE
Parliament- Willi III
PART III
Partie III
PASS-Key* III
PASS-Key* III Theft-Deterrent System
Paul INSURANCE 82.50 III
Paul Maclean
Paul P III
Pellet Stoves Advantage III
Pembroke III
PERSONAL III
Peter MacLean
Peuwiwi III
Phase III
Phase III Warehouse
Phil III
Philip III
Philippe III
Phone 684J151 III Aylmer
PHONE III
PI III
Pierre N Bridge 683-2056 19h00 III
Piolet III
Ply III
Poet Owe Iii
Police Academy III
Pope Calixtus III
Post P III
Princess III Linda Mercer
Pu III
PWNTIPAL* III
Quart III
Que Anglican Advent III Phone
Que III III
QUEBEC III
QUICKSILVER III
R ( III
R E III
R F III
R III
R O III S E GATINEAU JSP
R R VIC III
Rae Wilson 3. Grade III
Rambo III
Rang III
Range III
Rangs III
Ratabbhi N F1 III
Ray I" Scope III
Ray Ro- Mac MacLean Shawville Quyon Carson’s
Ray Robin-MacLean
Reading—Grade III
Rebecca Stephens 3. Grade III
REGISTERED III
RENFREW 432-7997/2806 III
Resolution No. III
Rev. Dr. MacLean
Revel Stewart 458-2937 III For Reservations
Rhoda MacLean
Richard III
Richard III.
Robert III
Robert III.
Robert Masters III
Roberta Maclean
Robson Easter III
Robson Lent III
Ron Byrnes ENVIRONMENTAL CONTROL III
Ross Township III
Roy MacLean
Rtihve- K III
RTNEi III H RETON
Rudolph Mayhew _ ÏÏÏ
Ruln''ii M» III
Ruth B MacLean
Ruth MacLean
Ruthven MacLean
S III
S III J
S III Secondary III
S III W ANTED
Sam Maclean
Samples V rtC MacLEAN PUB.
Samuel Ezra Benedict III
Saskaschewan III
SB III
SCENE III
Scott MacLean
Sec-Carp I III Pembroke
Sec.-Treasurcr Grade III
Secondaire III
Secondary III
See.-Treas Iii Teachers Wanted
Seriously III
Shakespeare Edward L, Edward III.
Shakespeare’s Richard III
SHAWVILLE III
Sheila Maclean
Shelley Montgomery Secondary III
Sh« Grade III
SI III
Si-n III
Sidney MacLean
Silver Fox III
Smith Sec.-Treas III
SOOT III
SPARLING III
Special Class III Fits GM
SPECIAL III
Special III Double
SST-W III
StaB W MacLEAN PUB.
Staff V III
Starks III
Steady III
Stephen Skrac III
SttlMMMAJ III
Stuart MacLean
Sz III
T III
T F III
T III
T III H
T r# III
Tammy La- III
TBe *ea0 J J. TUHNI» • III
Teacher Wanted III
Teams W L T Gf Ga Pis Fp III
tf7 III B
Then Henry III
Thomas Honoured MacLean’s DALE’S
THOUGHT III
TÎ III
Tina MacLean
TITLE III
TO III
Tobaccos Grade III
ToierU S III
Top III
Toronto III
Tour L iii*
Trains III
Tree MacLEAN PUB.
Truck III
Twins Ring False Alarm III
Typ* III
Ü III B -B M III B I II II
U''tM III VOW
UH III
UK III
ULSTERS-^* Grade III
UM III
Uml III
Un- Chapter III
Under Nspoleoi III
UNDERTAKING III
Unlike Alexander III
Untie If III
UUlfC III W 1
V III
V * III III
V 36,31,41 III
V A II III III
V CHAPTER III
V CHIPPER III
V H MacLean
V III
V III F UITI
V III Ifl NOTICE.
V III III
V III Ml
V III X
V V III
V V III
V W V III 1
V » V III 1
V* III
V.MTED C III RC
Vessels P J Murer Whitney III Opeongo J G Fleck Alert II
Vi III
VOL III
Volume III
Vou W III I
VU III
VV III
W A III
W A III T F 11
W ho- His III
W III
W III LEAN
W III FnJo> MnjIn* At Hie
W III II U III III II
W III IKS
W III IS
W K Iii HT
W l( H III
W W F III
W W III I''J
Wade ÎÎÎ
Waldemar III
Walter Maclean
Ward Off Jtn III Effectm
WATI III
We III
Wed III
WÊÊÊ III
WftlVL III
Whitney III J G Fleck KayVee
Will Bt III
Will Hill III
Will III
Will Ixi III
William Dustin Anthony III
William III
William III.
William MacLean
William MacLean Bill Hodgina
WILLIS COLLEGE III
Window I III
Winston Churchill - III Lord
Winston Spencer Church III
WKÊ III III
Wl III
WlIII III
WN^îïï T
WOOD III All(
WP. M I III
WQSB III
WU 1CV III
WWW# III
W| III
X G # III
X III
XV III
XX III
Y III V
Y III
Y III K
Y III Ml VI
ZI III
0 l l III 4 A A
2d l III Boys
DARK 41 l III Jf
Farmer Tru-iii(
H. MacLEAN
Hi III Hi
Hi III Hi 11 M
I l III ?
I<1 III l 1 :<
III
III 1)3^0 S MlSCf
III BARRISTER l SOLICITOR CAMPBELL
III Europe
III I
III la l
III V l JOE RAY
III X
IIi’LL
Il III
Il MacLean
i“ÏÏi-“5ï Z5 Z •«
lftlslh‘1 III l UurkNN
M III Z
MacLean
MacLean .-
MacLean’s
MacLean’s V j l <+J7.
Me4- l III
NEW III
OltH l H III
Pearl Maclean
Saturn SC1,5-spd l —i"iii
W. MacLean
W. MacLean Tel.
WESI.EVAN MKTHOMS1 l III Kl
X I l III VI
0.,.-----------—= & ÎÎÎ 150-‘
101 106 101 III I III
3 CM CO III
9S£* Christian Fellowship III John
AI III
ALMONTE UllLE III MUTE
American III
ANGLICAN C III KOI CANADA Passion Sunday Clarendon Parish Rev. T. Desmond Rowe
ANGLICAN CHURCH OF CANADA LENT III Pnom» UNITED CHURCH OF CANADA
ANGLICAN CHURCH Of CANADA TRINITY III Pastoral CHURCH DIRECTOR Y
ARCHIE MACLEAN.
Article III.—Kaoh
Artist Trading Cards - Group Trading Show III
AT OSTKM) III DDLKII ON THK Qt’.U BRITISH ARMY NICKNAMES I___
AT S IIA W V III F UITI
AUTOMOBILE CASUAUTY Phone III National
BABY WOOL PRITCHARD—MACLEAN i A
BAT III III Tfl
Bristol Elevator III <
Bristol III AMES HOLDEN TIRES MADE AND SOLD BY Ames-Holden Tire and Rubber Co.
Bristol Notes III
Bryson Highway MacLean’s
Bryson III Motion Comml
Business College HENRY’S III [ Shawville Hardware Store
C AM Ml III
C. H MacLEAN INSURANCE CONTINENTAL LIFE Agent FIRE
Cal III
Canadian Chamber j Cere III OÜV Commerce
Capital III Toronto
CHAPTER III Allan
CHAPTER III.—(Cont’d
CHAPTER III.—AND LAST
CHAPTER III.—Conti N nii>
Church Service SlMWVlIfe III DON
CI T BI TTER RATION & III RING MARCH
Clarendon School Board MacLean’s Shawville
CLEANING - SERVICE Coin Wash III Toronto Domini
CO III
COMEH Ml OOF WONDERFUL Cl BE III DODO’S KIDNEY FILLS.
Custom Furniture III • P.C.V.
DAGG III N FIRE AND LIFE.
DAWN STAR TREK III (VMS FORMAT
DE LAVAL Cream Separator MacLean’s S. E. HODGHNS SHAWVILLE RED & WHITE STORE JACK TAR’S WAKDItOISK
DE LAVAL Cream Separator MacLean’s Which
De Soto Sales and Service Ford Service MacLean’s Half
DEXRON III Oil Products BRAKE PADS
DEXRON III Oil Products ROLLER CHAIN Now
DIAMOND III X
DISTAN HAND SAW III Morlev Hodgins Ltd Dealer
Division III Commissioners for School Disputes
DOCKS III Surgeon Dentist
Dollar=a=Day Hospital Service for Alberta Folk III
Drus Store III Elgin Ot-
DYE M III
DYEING A CLLAMAU ALTO.MO III LES-—USED PATENTS Highest
EH III CO An
EL CAJON III.VI» DIE"
Eno’s Fruit Salt Scott’s Emulsion Maclean Stomach Powder Theremogene Medicated Wool Maclean’s Tooth
EQUITY PHOTO Brien Theatr III!
Evening Service III Wednesday Prayer Service—8.00
F. Hodgins Co, Limited MacLean’s
F. Hodgins Co, Limited MacLean’s RED & WHITE STORE
FAN S FI III
FF MacLean’s
FOOD SERIES—ARTICLE No. III.—CORN
Ford Service MacLean’s
Ford Service MacLean’s Sh
Fort- Mac MacLean
Fruit Salt Scott’s Emulsion Maclean Stomach Powder Theremogene Medicated Wool Maclean’s Tooth Paste
FURNITURE LTD III QLENWOOO SHOPPING PLAZA LUCERNE
Gatineau Power Co. IIAIIEJ All III
General Repaire C. H. MacLean Red & White Store
George III
Grade III Elementary
Grade III.—Victor Brown
Grsde III.-Mans Sm th
H. MacLean Red & W hite Store Shawville Shawville
H. MacLean Red & White Store TURKEY
HAD Till III MFASlilE.
Health STOUFFVILLE WOODCUTTER III 6 PIECE STOVE TOOL SET Model AWH
HEART DISEASE Cl RED III DODD''S KIDNEY PILLS.
HELLO III WU».
HI III H.J. Motion Crs Gilpin
High School Montreal SANDRA JANE MacLEAN Lachine High School Lachlne RALPH CHARLES SUTHERLAND WALKE
Hospital Wards C. H. MacLEAN INSURANCE
HOW UClIlg OrCIlCü III
HOWARD MacLean’s DEALER RED & WHITE STORE War Worry Senseler^
HP III OflTflRIO CRR LSBA
H»Lb III Bioor St X
II III
II III U/A
II Il II III! Farm
III
III :
III Construction Claude Dubeau Entrepreneur
III Georg*
III WORLD S LARGEST SELLING SNOWMOBILE ALEXANDER
III Bf AIR CONDITIONING Bf AUTOMATIC TRANSMISSION Bf ELECTRONIC AIWFM STEREO CASSETTE WITH CLOCK B
III CASHBACK SILVER MAPLE INN
III Farm
III & IV Hull LEONA
III * Post
III /
III 0
III ;
III A Terrlllf Malllr
III Academy
III Academy; Bessie Stevenson
III All ML
III AMI H LA UMNO H''udfnts
III Baffles Human Conception
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELL
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELL S BAY Phone
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELL S BAY PHONE 86 ODORLESS CLEANING SHAWVIUE PHONE
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELL S BAY Rhone
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELLS BAY Phone
III Barrister & Solicitor CAMPBELL’S BAY PHONE 28 S
III Big Fish
III Books
III Boys
III Bristol St.
III BUK1R W_ TONONTO Ma
III Bus Service
III Business Cards
III c
III c ""
III Call
III CANADA PACKERS LOOSE WEINERS
III CANADAS X HOTTEST PRODUCTS X
III Capital
III Church Women
III Class Read
III Coal Oil
III Common
III CouLOxnE XoTRK.f-The
III de
III Dominion
III Doser
III Double
III During Radio Shack* Hraonai Saving
III E III D H Y
III East
III el
III Englishmen
III eonnevti.m
III Equity Reporter
III Fire Insurance
III Florida’s Old Sugar Mill
III for Group II
III Ford Town Car
III Form
III Fresh Cereals
III Girl Wanted
III H
III H J I- Ix-arly
III H There
III H U U III L
III H''
III Hawley Wan
III HEADING M
III Health
III Heart Foundation
III HH.
III Hi
III Hi V Ê
III HULL TEL
III Hydraulic
III Ï
III III
III Insurance Junior Guild
III Ivla McDowell
III J G Fleck KayVee
III Jr.—Sydney Morgan
III June LOCAL NEWS
III jusqu à
III Kaiser Wilhelm
III Lallemand
III LEASE FOR
III Linda Mercer
III LL
III llillllllHMIlIk Equity
III llllllli Dominion Fancy Frozen Pork Hocks
III L—
III M
III M 1
III M X KM
III Maibec Industries
III MARK.
III Mary Popping Old Yeiier Snowball Express Swiss Family Robinson
III Mary Poppins Tex Valley Girl HORROR CHILDRENS Creepshow Demon Rage Evilspeak Hallowe’en
III Mass
III MIHMUBM» MM T M
III Mil
ÎIÏ Millinery & Dressmaking REID BROS.
III Miss Dorothy Dagg
III Mlm
III MNI.M OlN OliH Mill
III Model Public Notice
III MORDIS INC IDENTS.
III N DR KD APRES.
III NI N ENS Ori*OK 11 MTIEM IIAlRDRENNINfè
III Nowitt
III Oenrsts Hotel
III OflSlialVllv Wall
III Ou W.C.
III PER MONTH.
III Persons Senior Citizens
III Plus
III Plus Lotus
III PROGRAM.
III Q GORGE H YN ES
III Railroad TIIE MANAGEMENT OF ANIMALS
III Risky Business
III Rloor B West
III S
III Service
III Shawville Ford Inc.
III Shrapnel Works
III SINKS* OPPORTUNITY HaveYouHeard RADIO ELECTRICAL STORE
III Sll
III SNOWMOBILES Visitors
III Special Bargains
III STARDUST Construction Claude Dubeau Entrepreneur
III STORY ABOUT DREYFUS
III S|i SI
III T
III Telephone
III Th-> Treasury
III TM WIT TH Mf.1 Bean s Service
III to.Onte Oil RUB IT
III U
III V
III Warehouse
III Warehouse GREEN VALLEY SALES & SERVICE
III Wesleyan Methodist If
III Whips
III WILSONS’ GARAGE A
ÏÏÏ X
III Y
III Y A SELL”
III |
III Æ ÎJ
III ÆmÊÊBÊÊmm Hi HH <1 Boys’ Pure Wool Pullover Sweaters
III!
III*
III* Drug ] Shopping Manta
III* Financial Agent
III* LARGE
III* Mary
III* No,
III* Phone
III* Public Service Employment
III* Si
III* Warm X©«fa
III* Wedne*
III*-
III- Mbcuh D.eg
III.
III—Annie Gamble
III—dr.—Ji.in
III—DRAINING AND FERTILIZING APPLE ORCHARD.
III—Erie Brown
III—Farm Policy Jan
III—Kula Brown
III—Robbie Russell
III—THE VALUE OF SCHOOL NURSING
III—Victor Brown
III—Willard Brown
III’MOR AND MATHEMATICS.
IIP TOP’S STORY S 7a INDIVIDUAL III U Your
Ill III U III I# SENTonREQUES
IM III.IftHKll K V RII Y TU C HH DA Y AT SHAWVILLK
Industrial Hockey League WÊÊ II Hi III Hi
INI Al WWW III
Institute Watkrworks Auain- Iii
Intel P-ll & III Municipalité de Litchfield
Intel P-ll & III WAITED
IQ- III Line
IVI@III!OFy Owners Banquet and Dance
Jlhe Farm III Seek
Junior III
Junior III.—May
K III SINKS» OI’I OIMI Nil IKS
KELLEY C H. MacLEAN Quyon Quebec Licensed
KING" MATTRESS MacLean’s
l C. H. MacLEAN INSURANCE CONTINENTAL LIFE Agent FIRE
l III
l III Boys
l III Kl
l III MacGregor Concrete Products Mb-rgi Limited
l MacLean’s RED & WHITE STORE
l MacLean’s SHAWVILLE BREAD WHOLESALE A RETAIL RED & WHITE STORE
l Samples Free MacLEAN PUB.
Ley Assistant LENT III HOLT TRINTY
Library Bibliorama III.
LL B.f HCmhm III WRIGHT & DOWD Barristers
Local Group of Gilt Guides Honours Mrs. Nurse MacLean’s DALE’S TINSHOP TINSMITHS
Lodge Meeting Urahe III Elem
LTD III
Mac MacLean
MacLean
MacLean Builders
MacLEAN Found Insurance —Continental Life Agent
MacLEAN Girl
MacLEAN House For Sale INSURANCE —Continental Life Agent
MacLean INSURANCE Department Purchasing Agent
MacLEAN INSURANCE CONTINENTAL LIFE Agent FIRE
MacLEAN INSURANCE School Sweaters CONTINENTAL LIFE Duparquet
MacLEAN INSURANCE Telephone
MacLEAN MACHINE WORKS
MacLean Machine Works Campbells Bay
MacLean Machine Works Harvest Clover
MacLEAN My
MacLEAN PRESBYTERIAN Bristol Memorial Presbyterian Bristol,
MacLean Publishing Company
MacLean Red & White Store
MacLean Red & White Store Shawville
MacLean Red & White Store Shawville Que
MacLEAN Snow
MacLean’s
MacLean’s For RED & WHITE STORE
MacLean’s Gas Tells Age
MacLean’s Insurance Office
MacLean’s Magazine
MacLean’s RED & WHITE STORE
MacLean’s RED & WHITE STORE E
MacLean’s RED & WHITE STORE Successor
MacLean’s Wilson’s Garage
MAIL ABOI T JOHN III IX AXU
MASSON Local Agent MacLean’s
MASSON Local Agent MacLean’s
MASSON Local Agent MacLean’s
MASSON Local Agent MacLean’s For
Master Scott Maclean; Junior D.G.M. Osier Easy; Grand Chaplain
Master Tens MacLean
MEDIUM Groin III
Motor Vessels P J Murer Whitney III Opeongo J G Fleck Alert II
Mrs. Mac MacLean
Murdock MacLean
National Employment Office III EQUITY CLASSIFIEDS GET RESULTS
National Silver Fox III Association
Native Alex MacLean Passes At Haileybury 7th Line Notes
Natural III
NCAA Division III
NELLIS HODGINS General Insurance SHAW VILLE PHONE III P.
New Skiq Eno s Fruit Salt Scott’s Emulsion Maclean Stomach Powder Theremogene Medicated Wool Maclea
New Skiq Eno’s Fruit Salt Scott’s Emulsion Maclean Stomach Powder Theremogene Medicated Wool Maclea
NL III
Noted Scenic Spot MacLean’s RED & WHITE STORE
NTARIO UTDOORS III By VIC BAKER Britain Is Buying Frozen Fish Here Canada
Olivetti Editor III Typewriters
Olivetti Editor III Typewriters Rsg
Oxford MacLean’s Tie
PA SS- Key III
Pan American Clipper III
PASS Key* III
PD III.ISH*» KVKHT THl
PF III T
Phase III Senior
PLYMOUTH Fury III
PLYMOUTH FURY III WITH
Police Academy III
QUEBEC Finnic» Twins Ring False Alarm III Branch
RCAJF U Y Wit- ÏÎÎ
RED HOUSE MYSTERYfB III A^XMILNE
RENE MacLEAN Bristol Comers
RENE MACLEAN RADIO CHOV QUALITY
RESTAURANT OUVERTURE DE L ACCES PUBLIC DE CONCESSION III À OUYON JUSQU À LA RIVIÈRE
Royal Purple Products III Stock Conditioner
RUSTICS AMMONIA POE FOE EXPLOSIVES A III MA Nit* Odd
SALE LADIES WATCH III Bank of Mont-reel
Same Reliable Service MacLean’s Wilson’s Garage Phone 10 RED & WHITE STORE Chance Brings
SB III Si
School Corjioratln Motion—C«»iii
School Iris MacLean
SECONDAIRE III-IV-V Début
See Per Yeunetf C. H. MacLean INSURANCE CONTINENTAL LITE GEO.
SHAWVILLE BREAD WHOLESALE & RETAIL 0 MacLean’s
Shawville C0 & District Recreation Association III Brian Ladysmith
SI 69 MOI III l<
SI III
SI III Richard Basehart Service
SI V III
SISMAN NICHOLAS—PEEVER C. H. MacLEAN INSURANCE Home and School Association Sponsor Scouts PALMER PA
STARKS CORNERS PENTECOSTAL CHUR ¦ b MacLean
STARKS CORNERS PENTECOSTAL CHURCH Iris MacLean
Superior Head Phones RADIOL A III A- Kour Tubes
Superior Head Phones RADIOL A III A— I’our Tubes
Talbot III Telephone No.
TE U III KN
Team III Cletus O Brien
TEXACO Mrs. Ruth MacLean
THE MacLEAN MACHINE WORKS
Tobacco MacLean Bros,
TRADE ÏÏÎ E*"f^**" Crecer
TRANS OIL DEXTRON III
TREASURES TO-MORROW BELTING FOR T HR ESHER III Elf THRESHER BELTS.
Trust - III State
U III D
U III SHAMl UU
U U L L II U III Lfll Ifl IX IIUliLU.
V III
VC UOOQ L IP III
Vhcsterwhit Hog Service III
Vogue MacLean
VV III SIN EMM
Winston Spencer Church III
XT Senes III
Young Men’s Collegiate Suits C. H. MacLEAN INSURANCE CONTINENTAL LIFE Agent FIRE