Home (Please note that for any search, only the first 10000 records are listed.)
Find people :
Find locations :
Find organizations beginning with :

List of issues.

Person Detail

458-2937 V I III

Issues the person appears in:

83471_1990-08-15 | .pdf | .txt

Possible related entities:

PeopleLocationsOrganizations
27.50 III
,1 III Young
,|9| III
--- VIICM1 III
-4Éâ Class III
......458-2222 1-800-567-1280
.1 III
0. Bu.X III
0111 III
08 H III
1 III
1-819-458-2272
1-= III
1.01 III
1.11 Grade III
10:00 Mil III 4853234853234853485323485323485323532348530002020102004848532348535348234853234853485
15,1982 III B ROUSSEAU DEFUSES TAXPAYERS
1ft III
1TJ III
2. Grade III
2.00 III
3. Grade III
32-8500 iHU III III LAPOINTE BROS.
363-9 III
39.95 III
3A Rang III ADRESSE/ADDRESS
4100 6600 III
432-3684 III
458
458-
458- Campbell
458- Dog
458- Firearms Safety Course
458- Rogers
458-2042
458-2060
458-2101
458-2112
458-2184
458-2194
458-2202 Leslie MacIntyre Linda Gagne Nancy Kilbride
458-2231 Edith
458-2236
458-2268
458-2304
458-2323
458-2333
458-2333 Murray
458-2354
458-2366
458-2366 Walker
458-2375
458-2424
458-2430 Carlton Reid
458-2430 H I. HOBBS
458-2430 Leslie Ranch Inn Auberge
458-2496
458-2536
458-2536 Ada Daley
458-2536 Clarke
458-2536 L ^ Sympathy
458-2536^ A •
458-2558
458-2573
458-2574
458-2595
458-2630 Woodland Boys
458-2647
458-2652
458-2654
458-2660 Young
458-2683
458-2683 C. Graham
458-2684
458-2687
458-2734 Miranda Stephens
458-2738 Meubles Usages CAMPBELL
458-2738.
458-2742
458-2782
458-2827 Ada Daley
458-2848
458-2848 al X Pour
458-2853
458-2890
458-2937 V I III
458-3174
458-3202
458-9902 W X KEON S
458^2555
5.00 III Frost Ss Wood Machinery
5ipii III
647-2191 Ada Daley 458-2536 Charteris Iris Smith
647-2937
647-2937 Z 647-3357 P.O.
647-3749 III
647-5526 Ada Daley 458-2536 Ladysmith Iris Smith __ 648-5821
648-2669 Ada Daley 458-2536 Vinton Iris Smith
648-5821 M III Brent
664r III
689-2314 Ada Daley 458-2536 Waltham Quyon Earl
6a Range III
819-458
819-458-1121.__bau27
819-458-2023 V V 2bn7
819-458-2023 800-361-2023 Jr r
819-458-2368
819-458-2425 Wilson
819-647-2937 PROP.
 III
A III B Fuel
A III III K
Ada Dale 458-2536
Ada Daley 458-2536 Campbell
Ado Daley 458-2536 Campbell
Ado Daley 458-2536 Shawvllle Campbell
Advantage III
Aevca III Pnrlhmrni
Afloat III
Agfa Optima III
AIM III
Al Iwatum ¦ III III
Al I H III IPS
Al III
Al III CS
Al IRÎM1 III
Al R DRESSING SCHOOL* III
Albert Barden III
Albert Grant 3. Class III.—Jae Hamilton
Alberto Balsam Shampoo 500ml Iti III HERE
Alda Bretzlittf Grade III—Wilbert Stephens
ALEX III AN.
Alexander III
Alexander III.
Alfonzo III
Alia* III
ALWAYS III STOCK.
AM III
Amenophis III
Andre Audet By XVII III
Andrea Ross Gallagher Secondary III
Andrew III
Anklee III
Arthur Henry Gooden I CHAPTER III.—(Cant’d
ARTICLE III
As III
AT III
Ave* Torontc III Baffles Human Conception
AWNINGS III
B B F III
B III
B III B
B Q #8287-4512-32 819-458-2430
B.G.L III
Ball MII III III
Balsam Pulpwood III
Banner Oats III
Barbara Horner 458-2152 Véhiculés
Barry 458-2771._xa6
Basil III
Bay III Minister V LnUnr
BAY III
BB III
Ben III
Bernard Phone 458-2507
Bernard Phone 458-2507 Specializing
Bernard Rhone 458-2507
Bert Kennedy 458-2356 Ball Hockey Challenge Mixed - Ages
Bill I III
Birdie Judd 3. Clam III
BiyiQB III
Blythe Barrymore J M III
BOA III
Bob Gordon Tei 458
Bob Joyce 458-2739
BORN III
Br W III Ta Image
Bran Vf III 4.25 Hay Forks
Brenda Walls 458-2957
Brent On III
Bristol Elevator III
Bruce Armitage 458-2408
Bruno III
BT III
Bud III
B~ Ada Daley 458-2536 Quyon Rosie Margaret Spar- IW
C 4M III
C III
C!lVPTFn III
C*r<ub III Sr.
Ca*ti da E< III
Cafe Bernard 458-2507 SpaclaMzIng
Cafe Bernard 458-2507 Get
Cafe Bernard Phone 458-2507
Cafe Bernard Phone 458-2507 Fern LaHeur
CALDWELL 458-2536 Wesley UCW
Call M 458-2303.
CAM III
Can III
Canadian Authors III
Carl 819-458-1752 V»
Cart III
CASE III
Cashier A III
Category III
Centrex III
Cha III
CHAINER III
CHAPTER III
CHAPTER III Allan
CHAPTER III Christine
CHAPTKR III
Charge Rev Sandy Scott 458
Charge Rev Sandy Scott 458-2212
Charles I IMF _ - William III
Charles III
Charles III.
Charles Rudolph Schroeder val- 458-2268 B1D21 Shepherds
Charles Streets Grade III
Charteris Ada Daley 458-2536 Campbell
CHATTER III
Chfi III III
Chris 458-2266
Chris 458-2827
Chris 458-3027 Mark 458-2224 Stuart Graham Jack Graham KLl
Chris Kltunond II HMIIIMbi III
Christian Fellowship III John
Christian III.
CIIA III
Cj III
Clan» III
Clarence Hudson Serious III
Clarence III
CLASS III
Claybcroe Stewart Grade III
Clays III Jr.—Maye Thompson
Clifford Andrews 819-458-2117
Clrs Picard III
CO H III I
CO III
COHEN III
con-1 III
Concession III
Conservatives I III
COPvri^hl Guide III
Cornelius III
COUGHS III
Council Range III
CSMïTSB SscSSaSSsS III
Cummings III
Cure In- III
CURED III
Custom Furniture III
Cycle III
Czar Alexander III
D B III
D. A III III
DAGG III
David III Montgomery
Davidson Ouyon Charge Rev Sandy Scott 458
Davidson Quyon Charge Rev Sandy Scott 458
DAVISON III
Dean Howard 458-1239
Dean Howard 458-1239.
Dean Howard 819-458-1239
Dean Howard 819-458-1239 Surprise
Dean Howard 819-458-1239.
Dean Howard Phone 458-1239 SI.
Demolition Derby Norman Beaudoin 458-2347
Department III
Dexron III
DIAMOND III
Diane 458-1506 Trevor 458-2940 Proceeds
Diane 458-1506.^1
Diane McColgan 458-2654
Dick III
Diinilf III
dis-1 III
Dmp III
Dninvillo III
DOCKS III
Donald Trudeau 458-2267
DR-70-1 III
Du# III II
Duncan Grade III
E III
E • III
Earl Bottrill 458-2875 CORRIVEAU.
Earl Bottrtil 458-2875 Call Buck
Earl BottrUI 458-2875 010JAN.
EDWA III
Edward III
Edward III
Edward III Son
Edward III.
Edward III.™
EF Part III
ÉiM III
Eiward III
Enamel III
England III
England’s Henry III
Entries Wanted III
Eric 458-2327
Eric III
Eva Hobbs Grade III.—f
Eva RAWLJEIGH 458-2632
Ex RCMP W III
Eymm III
F III
F III H III
F III W Dow
F III W W &
F* III
Fall Coats III
Farmers : III
fki)Kbpo«1 III
Frank (irade III
Fraser III
Fred 458-2874 bsl8
Fred 819-458-2874
Fred 819-458-2874.
Fred Desabrais 458
Fred Desabrais 458-2268
Fred Desabrais Quyon 458-2268 Rambo Hardtop
Fred Tumbling III
Frederick III.
Frederick William III
Friedrich III
From Grade III
FrpH K lICCPtt III
FRVO III
FTI III III
G E 819-458-1989
G III
G III Veina
G • • III
Gail 819-458-2938
George III
George III Son
George III.
George WÊÊÊÊÊÊ III
Gerry Bronson 458-2207
Get III
Gil Cluff Septic Service III
Gil Cluff Septic Service We III
Gil Fraser 458
Gil- III
Glen Saunders III
Glenn Ford Valll III
Gloria 647-3427 III Paul McGee
Gn.de III
Gnule III
Golfers Info Randy 458-2219
Gomoourn G A III
GOStHO Mills III
Grade III
Grade III - Harriet Elliott
Grade III Model
Grade III Phillips
Grade III Wallace Wilson
Grade III X
Grade III.— Wesley Glenn 1
Grade III.—Colin Foster
Grade V III
Grade X III Possible Marks
Grades III
Gripe III
Gross III.
Grow III
Guay Range III
H III
H III TIDE V
H 4SI III
H A III
H A III GOOD* STAMPS Ur
H A III K S
H F III T
H H ^Hl H III WLm
H I III
H III
H III HH
H III I
H III K
H III No
H III WM
H il District Women’s Institutes III
H ZB III
H ¦ III
H «Ml III
H. Proudfoot III
Ha Phone Laurie 458-2424 Hay - Square
Hamilton Il AI III
Harry Dick III
HARRY WOOD III
Harvey Ross Grade III - Theodore Mauary
Haul III
HE III
He# III
Heather 458-3281 Angie
Heather 458-3281 Josée
Heather 458-3281 Mixed
Heather Desabrais 458-2179
Helena Eliza- Eft III Dries
Hen III
Henri Bourassa 458-2946
Henri III
Henry III
Henry Argue 7. Grade III
Henry III
Henry III.
Hermonie Sharpe III
HI III
Highest StandingSecondary III
Him Iii
HO III
HODGINS III
HODGINS STORE Quebec Shawville III
Hoy Hamilton Grade III
Hugh M Hammond 458-2235
HUM III
H|||Qrn O I I III
I K III
I I I III H &ƌ IS}j7fJBs!tJs5l
I III
I III B B Il H H H I
I III III
I III III IIlllll
I III K XII
I LOW Kit III
I u I M III
I V III
I''KCS H III
I''l III
I* III
I- III
I9f III Willi
If III
Iff III
IgÜS III
Ihîii III.-lu.iiM
II III
II III Clarendon Street
II III Fl
II III IV
III
III A K .if0
IIi Brown
III CANADAS X HOTTEST PRODUCTS
III E III D H
III H J I- Ix-arly
III HIM III III
III III
III III Cl
III III III
III III III III
III III Whi III III
III Jr ANSWERS
III K FLAMES.
III Kaiser Wilhelm
III R C. Morrison
ÏÏÏ&SS.-SÆ
III.
III.EX* TOII.ETX
III.— Retta Grant
III.—Hattie Wilson
III.—Pearl Chapman
III.—Sherwood Moore
III.—Wesley Glenn
IIP III
IjSljC III
Il A III
Il III
Il O III
Ilf III III.
IlllTIlir III
IllNM-eh-d III
Im III II III Mr. Foster
Info Nick 458-2354 SAT.
Ing Taken III
Innocent III
Irregular III
IRTY III
IS III
Is III K M Mil I
ISA III
It III
It* III
ITIUll V III UN
Itv M III
ITvnu It- Oldel F H ENNIS. S,.-rvtrr> III
IU III
IV M III
I|g COIlCOntr&tOd III BOVlilt
I» lilt* III
J III
J X III
J E Boyle III
J H III
J III
J III II
J III Ok
J L J IliL J III
J £ïïi:4ïï£.i
Jack 458-2333 Murray
Jack Graham 458
James Bos- Wilham III
James Doolittle III
James Horner 458-2156
James III
Jaws III
Jean Huckabone 458-2045
Jerry Quai III
Jerry Vole IA III
Jf III
Ji L III
Jill McBane 458-2366 Anthony Nugent
Jill McBane 458-2366 Danny
Jill McBane 458-2366 Kerry
Jill McBane 458-2366 Madeleine
Jim Earl 458-2364 4ML.
Jim Mother’s Wish Volume III
Jimmy III
Jimmy McGee Dead Bangs Produced III
Jl III
Jlhe Farm III Seek
Joanne 458-2042
Jocelyne III
Joe Ada Daley 458-2536 Quyon Jack Brennan
Joe Turcotte 3 Grade III
John 0. HWton 458-2117 Lay Reader Ken W Musgrove
John 458-2117.
John 458-2206 Sheen
John A. Huston III
John Connolly H 1818m/M 2. John Connolly III
John Dale III
John De Haan 458-2544
John Fi:iii!k
John G H*ton 458-2117 Norval McNeill
John G Hilton 458
John G Hilton 458-211 r- Lay Reader Ken W Musgrove
John G Hilton 458-2117
John G Hilton 458-2117 -Lay Reader Ken W Musgrove
John G Hilton 458-2117 Ken W. Musgrove
John G Hilton 458-2117 Lay Reader Ken W Musgrove
John G Hilton 458-2117 Norval McNei#
John G Hilton 458-2117 Norval McNeill
John G Hilton 458-2117 Tel
John G- Hi,ton 458-2117 Lay Reader Ken W Musgrove
John G. HHton 458-2117 Lay Reader Ken W. Musgrove
John G. Hilton 458-2117 Lay Reader Ken W Muagrove
John G. Hilton 458-2117 Lay Reader Ken W Muegrove
John G. Hilton 458-2117 Lay Reader Ken W Musgrove
John G. Hilton 458-2117 Lay Reeder Ken W Muagrove
John Hamilton III
John III
John Lateer III
John Latiere III
John Q Hilton 458-211T Lay Reader Ken W Musgrove
John Q. Hilton 458-2117 Lay Reader Ken W. Musgrove
John Trudeau 458- 602982bm2l JOS.
JOSEPH III L V D P O BOX 669
Judy Flood Part III
Julius III
J« W * III Z
K ''a III
K 6tI 458-2536
K A III BELTON.
K A » III
K III
K III SINKS» OI’I OIMI Nil IKS
K •i III
K!t WANT III
K.C. B.RaiDTille III Hull Parish
K.C. B.Rainville III WM.
K.C. B.RaiuvilIe III Hull
K.iward III
Kathy 458-2827
Kathy 458-2827 Pat 455-2353
Kauie W III
Ke J HA III
Keith 458-2268
Ken 458-
Ken 458-2333
KHONS III
Kin Tin Tin III
King Gustaf III
King Gustavus III
King Henry III
King Leopold III
King Thotraes III
King Wm III Bro Dave Edwards LOL 534
KIT III
KIWI III
Kn»sl« III dvii’s Tin ImImikI
KVKIIY T III
Kyclul* III
L III R. W HODGI Shawville
L Ada Daley 458-2536 Quyon Campbell
L HOW III STOCK.
L I III
L III
L L 1 III
L.Th Aduent III
Ladies Antron III
Ladysmith Ada Daley 458-2536 Campbell
Ladysmith Ada Daley 458-2536 Hermonie Sharpe
Lang III
Large W III
Latierre III
Lattice M III
Laura Palmer Robin McColgan 458-2041 Beth Gerow.
Laurie MacKechnie 458-2424 Bob Fenton Bill Watson
Laurie MacKechnie 458-2424 Bob Fenton Bill Watson Bonnie Richardson
Laurie MacKechnle 458-2424 Bob Fenton
Lawn Block III
Lawrence III
Lawrence Tracey 458-2177
Lawrence Tracy 458-2177
Lawyer* III
LB III B VI
LENT III
LENT III Clarendon Parish Tht Rev. John G. Pearce Shawville Pastoral Charge Rev. Stanley
Leo 458-2077
Leopold III
Les III Grandchildren
LESSON III
Level III
lftlslh‘1 III
Li IV III
Library Bibliorama III
Lisa Be- III
Lisle III
Lloyd Ostrom III
LOIUF III
Lord Roberts III IMS
LTD III
LU III
LUGULET.S Iii Patagonia Lh<y
LUI III
M "l* III
M A III
M E III 0
M E III O R
M E Ml O R I A III
M IIA III
M III
M III IMIIICI*
M III Z
M iMTIBWHIl III
M T III ItDMAN.
M ¦ I III
M ¦ III
M § III Çliiii
M • III
M(t III
M.iii
MacLean’s A. K III
MAHOGANY III
MAN III KM)
Mantle Cuttln LA III
March JlvO III
Mark 458-2038.
Mark 458-2742
Mark 458-2942 Shawville
Mark III
Mark Trudeau 458-2742
Marshall Howard 819-458-
Matthew Young III
May Grade III
May III
MclHtWI B III
Meet III
Meeting Urahe III Elem
Melanie McCann 458-2376
Mervyn Henderson Grade III
Mfli Mu III Iff*
Mflivs III
MHATS III UNS
Mi III
Michel McBane 819-458-2366
Mil V III
Milimlftin III
Mill Iters III
MILLER WALLACE III
Milton Me- Grade III
MIMMIIIHI III
Minimum Secondary III
Minor Hockcv l*.iri> III
MIV-MUIO III _
Ml W III III III III III III III
Mllltll*IIH III
MM III
MMMi H I III
Mock Chicken III UNS COOKFl
MOI III
MONDAY/LUNDI Ma III
Montreal Hera III
Mrs. Brent III
Mrs. Grade III
Mrs. Russell III
MU III
MU*pic III
MULTILITE III
Murer Whitney III
MUSIC III
MVO III UUOjr
MXiVtit Ml III
My Wif6| III HI
M»n<l III
Napoleon III
Napoleon III.
NE III
Nicholas III
Nick 458-2354
Nick 458-2354 Everything From Antiques
Nick 458-2354 Louis
Nick 458-2354 Louis 458-3457 Closing
Nick Matechuk 458-2354
NL III
NMMM III
No. III
Nolcil III
Nor* III
Norman Cameron 458
Notes III
November B^B^^^B III
NS III
NTARIO UTDOORS III
O X I O III I
O III H O —
O ‘X III
O III
O J SHAWVILLE III
O V III
O. Box III
OaaHal ORMWINDOW5& III
OFFKHS III
Oisde III
Oit M III
OllclWVIIIwj III
Olllllllll Hill III
Ontario Ada Daley 458-2536 Vinton Hermonie Sharpe
OPEN III
OPTOMETRIST III
Ottawa Phase III
O’ 6T III VTZTZTZ
P III
P O 458-2172 <
P Q 458-2172
P Q 458-2172 Wyman W.I.
P R F III
P. III
Parliament- Willi III
PART III
Partie III
PASS-Key* III
PASS-Key* III Theft-Deterrent System
Paul INSURANCE 82.50 III
Paul P III
Pellet Stoves Advantage III
Pembroke III
PERSONAL III
Peuwiwi III
Phase III
Phase III Warehouse
Phil III
Philip III
Philippe III
Phone 458-2830 Campbell
Phone 458-2833 Jr „
Phone 684J151 III Aylmer
PHONE III
PI III
Pierre N Bridge 683-2056 19h00 III
Piolet III
Ply III
Poet Owe Iii
Police Academy III
Pope Calixtus III
Post P III
Princess III Linda Mercer
Pu III
PWNTIPAL* III
Quart III
Que 458-2354 Campbell
Que Anglican Advent III Phone
Que III III
QUEBEC III
QUICKSILVER III
Quyon 458-22 K Æ
Quyon 458-2830 Shawville 647-6363 Campbell
R ( III
R E III
R F III
R III
R O III S E GATINEAU JSP
R R VIC III
Rae Wilson 3. Grade III
Ralph 458-2032 Steph
Rambo III
Randy 819-458-3202 •
Rang III
Range III
Rangs III
Ratabbhi N F1 III
Ray I" Scope III
Reading—Grade III
Rebecca Stephens 3. Grade III
REGISTERED III
RENFREW 432-7997/2806 III
Resolution No. III
Revel Stewart 458-2937 III For Reservations
Richard 458- Sale
Richard 458.2644.
Richard 819-458-3001
Richard III
Richard III.
Richard McAra 458-2638.
Robert III
Robert III.
Robert Lacroix 458-2263
Robert Masters III
Robert Phone 458-2652 W#
Robson Easter III
Robson Lent III
Ron 458-2439 Advance
Ron 458-2933 Atkinson’s Bar
Ron 819-458-2439
Ron 819-458-2439._______________2bm6
Ron Armitege 458
Ron Byrnes ENVIRONMENTAL CONTROL III
Ron Findlay _ Membership Chairman • 458-2933 Shawn Findlay
Ross Township III
Rtihve- K III
RTNEi III H RETON
Rudolph Mayhew _ ÏÏÏ
Ruln''ii M» III
S III
S III J
S III Secondary III
S III W ANTED
Sam Wilson 458-2738
Samuel Ezra Benedict III
Sandy Scott 458-2212
Sandy Scott 458-2212 Rev
Sandy Scott 458-2212 Mass
Sandy Scott 458-2212 Mass Saturday
Sandy Scott 458-2212 Rev
Sandy Scott 458-2212 Shawville United Rev Jim Payton Church Office
Sandy Scott 458-2212 Shawville Untied Rev Jm Payton Church Office
Saskaschewan III
SB III
SCENE III
Scott 458
Scott 458-2212 Wesley United Quyon
Sec-Carp I III Pembroke
Sec.-Treasurcr Grade III
Secondaire III
Secondary III
See.-Treas Iii Teachers Wanted
Seriously III
Shakespeare Edward L, Edward III.
Shakespeare’s Richard III
Shawville Ada Daley 458-2536 Charteris Quyon Mrs Iona Robbins
SHAWVILLE III
Shelley Montgomery Secondary III
Sh« Grade III
SI III
Si-n III
Silver Fox III
Smith Sec.-Treas III
SOOT III
SPARLING III
Special Class III Fits GM
SPECIAL III
Special III Double
SST-W III
Staff V III
Starks III
Steady III
Stephanie 458-2654
Stephen Mohr 458-2530 Cows
Stephen Skrac III
Steve 458-2040
SttlMMMAJ III
Susan 458-3131
Sz III
T III
T F III
T III
T III H
T r# III
T.L.C. Tru-Line Collision Shawville 647-2937 Atkinson
Tammy La- III
TBe *ea0 J J. TUHNI» • III
Teacher Wanted III
Teams W L T Gf Ga Pis Fp III
tf7 III B
Then Henry III
Thomas Fahey 647-5413 Jacques Lance 458-2162 Bob Scott 647-5366 Basil Orr
THOUGHT III
TÎ III
Timothy Tel 458-2013
TITLE III
TO III
Tobaccos Grade III
ToierU S III
Top III
Toronto III
Tour L iii*
Trains III
Truck III
Twins Ring False Alarm III
Typ* III
Ü III B -B M III B I II II
U''tM III VOW
UH III
UK III
ULSTERS-^* Grade III
UM III
Uml III
Un- Chapter III
Under Nspoleoi III
UNDERTAKING III
Unlike Alexander III
Untie If III
UUlfC III W 1
V III
V * III III
V 36,31,41 III
V A II III III
V CHAPTER III
V CHIPPER III
V III
V III F UITI
V III Ifl NOTICE.
V III III
V III Ml
V III X
V V III
V V III
V V V V QUYON 458-2023
V V V V V V V V QUYON 458-2023 PEMBROKE
V W V III 1
V » V III 1
V* III
V.MTED C III RC
Vessels P J Murer Whitney III Opeongo J G Fleck Alert II
Vi III
Vinton Ada Daley 458-2536 Campbell
VOL III
Volume III
Vou W III I
VU III
VV III
W A III
W A III T F 11
W ho- His III
W III
W III LEAN
W III FnJo> MnjIn* At Hie
W III II U III III II
W III IKS
W III IS
W K Iii HT
W l( H III
W W F III
W W III I''J
Wade ÎÎÎ
Waldemar III
Ward Lance 458-2173 Pirie
Ward Off Jtn III Effectm
WATI III
We III
Wed III
WÊÊÊ III
WftlVL III
Whitney III J G Fleck KayVee
Will Bt III
Will Hill III
Will III
Will Ixi III
William Dustin Anthony III
William III
William III.
WILLIS COLLEGE III
Window I III
Winston Churchill - III Lord
Winston Spencer Church III
WKÊ III III
Wl III
WlIII III
WN^îïï T
WOOD III All(
WP. M I III
WQSB III
WU 1CV III
WWW# III
W| III
X G # III
X III
XV III
XX III
Y III V
Y III
Y III K
Y III Ml VI
ZI III
0 l l III 4 A A
1-819-458-2339
1-819-458-2385 River
1-819-458-2430 9 Z
2d l III Boys
4,458.20 Road
458-
458- Province
458-1506
458-1632
458-2 2
458-2023
458-2023 V
458-2023 Province
458-2023 « l I
458-2025
458-2028
458-2034
458-2034 3439162JN20 l GAUTHIER
458-2042 V V V V V V V V V V V V V V V V DASH CAFE
458-2077
458-21 St 683-2163 648-2152
458-2101
458-2101 Road
458-2108
458-2163 * l
458-2167
458-2172
458-2186
458-2206
458-2207
458-2215
458-2229
458-2229 Ottawa
458-2231
458-2235
458-2268
458-2306
458-2333
458-2345
458-2346
458-2348
458-2354
458-2354 X
458-2366
458-2366 [ l Pontiac Hockey
458-2369
458-2371 689-2486 Z Z O P
458-2392
458-2424
458-2430
458-2451 * l
458-2507
458-2536
458-2536 Residential
458-2577
458-2632
458-2632 ÇUYON V l SPREADING.
458-2632 Lake
458-2637
458-2651
458-2654
458-2681
458-2683
458-2684 V V V V V V V V V V V V V V V V VALLEY
458-2738
458-2784 River
458-2785
458-2795
458-2808 ou
458-2824
458-2830
458-2875
458-2888
458-2972
458-2972 Province
458-2993
458-3417
458-the
647-2937 V V V V V V V Main St.
732-2843 (819)458-2023 l M lV
819)458-2023
819-458-1172
819-458-1172.___
819-458-2023
819-458-2212 C .
819-458-2573
819-458-2971
819-458-2974
819-647-2937
819-647-2937 Victoria Ave.
Annual Quyon 458-2357 l h
B. Alexander l Phone 458-2659
DARK 41 l III Jf
Duciaume 458-2848 l Communiquez
Duyor M l 458-2023
Farmer 458-2371
Farmer Tru-iii(
Forresters Falls TEL 458-2236
Hi III Hi
Hi III Hi 11 M
I l III ?
I<1 III l 1 :<
III
III 1)3^0 S MlSCf
III BARRISTER l SOLICITOR CAMPBELL
III Europe
III I
III la l
III V l JOE RAY
III X
IIi’LL
Il III
i“ÏÏi-“5ï Z5 Z •«
lftlslh‘1 III l UurkNN
M III Z
MacKECHNIE 458-2424 l Hay
MacKECHNIE 458-2424 l l GRATUIT Portage
Me4- l III
NEW III
OltH l H III
Ottawa 232-9496 l Phone 458-2830 QUYON
Quebec Tel 458
Quyon.458- Valley
Quyon.458-2101
Saturn SC1,5-spd l —i"iii
Tel 458-
Tel 458-2013
Tel 458-2130
Tel 458-2163
Tel 458-2172
Tel 458-2207
Tel 458-2297
Tel 458-2424
Tel 458-2721
Tel 458-2830
Tel 458-2830 Quyon
Tel 458-2879
Tel 458-2942
Tel 458-2942 Main Street
Tel 458-2946 Quyon
Tel 819-458-3741
Victoria Ave PhOH6 819-647-2937 PROP.
WESI.EVAN MKTHOMS1 l III Kl
X I l III VI
& Farm Supply 1 QUYON MILL 458-2023 MICKSBURG 735-3689 PEMBROKE
& Farm Supply Af Ac A/ Sales & Service âlS OUYON 458-2830 SHAWVILLE
& Farm Supply MICKSBURG 613-735-3689 QUYON 819-458-2023 PEMBROKE
0.,.-----------—= & ÎÎÎ 150-‘
019-458*2539
1-819-458-2339 Sale Office
101 106 101 III I III
2937
3 CM CO III
458*2507
458-
458- Tobacco
458- Flexible
458- School Commissioners
458-1381
458-1744 Com Tel
458-2007
458-2014
458-2023
458-2023_ For Information Call
458-2036
458-2040 Elementary School
458-2046 Baptist Church Rev. William
458-2061 for Information Addc P/eo»e
458-2075 School
458-2101
458-2101 ers Camcorder
458-2101 ESTATES Wooden Filing Cabinets
458-2101 Hospital
458-2102
458-2112
458-2118
458-2163
458-2163 NOTICE- Senior Citizens
458-2172
458-2172 Best
458-2177 Circle
458-2183
458-22
458-22 WÏ GARAGE
458-2207 Party
458-2215
458-2233
458-2234
458-2235
458-2235 Financial Services Pharmaciens
458-2236 Telephone 432-4224 P.O.
458-2267
458-2268
458-2268 even ngs Telephone
458-2268 Loretta Hickey
458-2268 Motors
458-2268 Steel
458-2284
458-2303 du Fort
458-2323
458-2333
458-2346 Telephone
458-2357
458-2357 & Odds & Ends Main St.
458-2366
458-2366 Ronnie
458-2424
458-2424 Services HIDE BUYER
458-2425 Steele Line Road
458-2426 Farm Lake
458-2430
458-243C
458-2451 Mac GREGOR CONCRETE PRODUCTS LIMITED READY-MIXED CONCRETE ANY Quantity
458-2453 otc Telephone Numbers
458-2496
458-2507
458-2507 Fern LaHeur
458-2507 P O Box
458-2507 Golf Pontefract
458-2507 Specializing
458-2600
458-2603 Shop
458-2607
458-2625
458-2626
458-2632
458-2673 FACTORY OUTLET 7TTZP>^ "AfHlV Pontiac Agricultural So-
458-2677
458-2677 Edge
458-2687 Benefit Dance
458-2722
458-2766
458-2771 Country Bar
458-2774 ASTRODESTINY
458-2795 59
458-2799
458-2806 Welcomes
458-2810 Best
458-2830
458-2830 Full
458-2830 GET Tel
458-2830 PILON GARAGE INC.
458-2833
458-2833 c FORTIN & LEGAULT QUEBEC LAND SURVEYORS ARPENTEURS
458-2848
458-2848 Special
458-2879
458-2879 Emergency 458-2625 ARMAC CORNER STORE PSRIE S CAR WASH Set Bar & Groceries Beer & Wine
458-2879 Service
458-2937
458-2944
458-3118
458-3202
458-3417
458-3479
458-3479 & Sylvia Bokker Equity
458-7 4 QUYON Si Laurent Video Clarendon Si
458-Mutual Auto Sales
458.2944
458‘2699- Office Municipal d Habitation
647-2937
647-2937 H P
819)458-2833 ft Postal Code
819-458-1989
819-458-2333
819-458-2333 (Garage
819-458-2848
819-458-3417
819-647-2204 c Phone 819-647-2937 PROP.
9S£* Christian Fellowship III John
AI III
ALMONTE UllLE III MUTE
AM -2 PM 819-458-2023 MICKSBURG
American III
ANGLICAN C III KOI CANADA Passion Sunday Clarendon Parish Rev. T. Desmond Rowe
ANGLICAN CHURCH OF CANADA LENT III Pnom» UNITED CHURCH OF CANADA
ANGLICAN CHURCH Of CANADA TRINITY III Pastoral CHURCH DIRECTOR Y
Article III.—Kaoh
Artist Trading Cards - Group Trading Show III
AT OSTKM) III DDLKII ON THK Qt’.U BRITISH ARMY NICKNAMES I___
AT S IIA W V III F UITI
AUTOMOBILE CASUAUTY Phone III National
AYLMER RD Special meeting Litchfield Council Phone 458-2044 A CREATION DESTROYED C.C.M. QUALITY Min
Bank of Montreal Shawville 647-2264 Fax:647-5113 Ouyon 458-2357 Stores du Pontiac Blinds Shawville
BAT III III Tfl
BE M&R FEEDS MICKSBURG 735-3689 PEMBROKE 732-2843 QUYON 458-2023 J & J Gas Bar & Convenience Hwy
Body Shop 458-2942 and St Mary’s School
BODY SHOP 458-2942 DAVIS GARAGE 458-2023 i McCANN & SONS LTD BUILDING SUPPLIES 458-2830 GIBBONS RE
BODY SHOP Tel: 458-2942
Bristol Elevator III <
Bristol III AMES HOLDEN TIRES MADE AND SOLD BY Ames-Holden Tire and Rubber Co.
Bristol Notes III
Bristol QUYON 458-2023 PEMBROKE
Bryson III Motion Comml
BUILDING SUPPLY Phone 458-2830 TELEBEC A
BUILDING SUPPLY Phone 458-2830 TESSIER & TESSIER INC.
BUILDING SUPPLY Quyon Phone 458-2830 ED
Business College HENRY’S III [ Shawville Hardware Store
C AM Ml III
Cal III
Canadian Chamber j Cere III OÜV Commerce
Capital III Toronto
CASH & CARRY SPECIALS NOW AT...... CARPET AND DECOR QUYON PQ 458-2172 ShawviUe & District Recreati
CENTRE DE COLLISION^ Phone 819-647-2937 Shawville & Clarendon Chamber of Commerce Wednesday
CHAPTER III Allan
CHAPTER III.—(Cont’d
CHAPTER III.—AND LAST
CHAPTER III.—Conti N nii>
CHRIS McCOLGAN INSURANCE AGENCY LTD Fire - Auto - Life P.O Box 458 BAPTIST CHURCH AT OTTER LAKE Mr.
Church Service SlMWVlIfe III DON
CI T BI TTER RATION & III RING MARCH
Clarendon St. Ouyon 458-2324 Prop Cftntftnt Uarcotle Oil Change Special
CLEANING - SERVICE Coin Wash III Toronto Domini
CO III
COLLISION CENTRE T/ CENTRE DE COLLISION C Phone 819-647-2937 PROP.
COMEH Ml OOF WONDERFUL Cl BE III DODO’S KIDNEY FILLS.
Conseil Munici McCOLGAN INSURANCE BROKERS LTD Home - Auto - Life OUYON 458-2632 LUSKVILLE 455-2343
Contact 458-2333 Coming Soon
Contact Ted 8880X2N5 8800X029 458-2654 BASEMENT FURNACE
Custom Furniture III • P.C.V.
DAGG III N FIRE AND LIFE.
DANG CHIRURGIEN DENTIST CLARENDON ST.. QUYON 458-2346 SHAWVILLE 647-5271 Life Profiles
DAWN STAR TREK III (VMS FORMAT
DE COLLISION & Phone 819-647-2937 57,995 57,995
Decorative Piaster Phone 458-2317 308-1580 Merivale Rd Ottawa
Decorative Piaster Phone 458-2317 P.O.
Decorative Plaster Phone 458-2317 P.O.
Decorative Plaster Phone 458-2317 308-1580 Merivale Rd Ottawa
Decorative Plaster Phone 458-2317 308-1580 Mertvale Rd P.O.
Decorative Plaster Phone 458-2317 P
Decorative Plaster Phone 458-2317 P.O.
DEXRON III Oil Products BRAKE PADS
DEXRON III Oil Products ROLLER CHAIN Now
DIAMOND III X
DIATOMACEOUS EARTH M&R FEEDS V V V V V V V V QUYON 458-2023 PEMBROKE
DISTAN HAND SAW III Morlev Hodgins Ltd Dealer
Division III Commissioners for School Disputes
DOCKS III Surgeon Dentist
Dollar=a=Day Hospital Service for Alberta Folk III
Donaldson 458-7392
Drus Store III Elgin Ot-
DYE M III
DYEING A CLLAMAU ALTO.MO III LES-—USED PATENTS Highest
ÊDÊ QUYON 458-2023A PEMBROKE
EH III CO An
EL CAJON III.VI» DIE"
Equipment Sales Quyon Shawville 458-2375 647-3800 • Service Plans
Equipment Sales QUYON: 458-2451 Toy Quest Home Demonstrations
EQUITY PHOTO Brien Theatr III!
Evening Service III Wednesday Prayer Service—8.00
F.itor Telephone 647.2580 A Phone 458-2432 QUYON Auto Accessories Fhone
Fabric Shop Phone 458-2673 Quyon
FAIRBANK S HOTEL 458-2294 BRENDA’S BEAUTY SALON
FAN S FI III
Farm Supply Ouyon Micksburg Pembroke 458-2023 735-3689
Farm Supply QUYON MILL 819-458-2023 McCANN & SONS LTD.
FEEDS & FARM SUPPLY Quyon 458-2023 QUYON FERRY
FERTILIZER MICKSBURG 613-738-3689 PEMBROKE 613-732-2843 QUYON *19-458-2023 M&R FEEDS Farm Machinery
FERTILIZER MICKSBURG 613-738-3689 PEMBROKE 613-732-2843 QUYON 819-458-2023 M&R FEEDS Atkinsons Bar
FIRE AUTO THEFT INSURANCE BUILDING SUPPLY Phone 458-2830 Head Office -P.O.
Fire Department Portage-du-Fort Volunteer Fire Department 458-2222 647-5607 Fire Chief
Food Division 458-2577 Pontiac-Gatineau Labelle Tuesday
FOOD SERIES—ARTICLE No. III.—CORN
FURNITURE LTD 458-2507 GLENWOOO SHOPPING PLAZA LUCERNE.
FURNITURE LTD III QLENWOOO SHOPPING PLAZA LUCERNE
Gatineau Power Co. IIAIIEJ All III
George III
GERALD McKENNY CARTAGE ¦ACKMOE SERVICES Quyon 458-2998 Emergency
GERRY McKENNY HEAVY EQUIPMENT Quyon 458-2937 Shawville
Gifts QUYON 458-2830 SHAWVILLE
GORDON PAUIt INSURANCE LTD QU YON 458-2632 LUSKVILLE 455-2343 AYLMER
GORDON PAUL INSURANCE LTD 458-2632 QUYON LUSKVILLE
GORDON PAUL INSURANCE LTD OU YON 458-2632 LUSKVILLE 433-2343 AYLMER 684-4433 LOST
GORDON PAUL INSURANCE LTD OU YON 458-2632 LUSKVILLE 455-2343 AYLMER 684-4433 PHONE SHAWVILLE^
GORDON PAUL INSURANCE LTD QU YON 458-2632 LUSKVILLE 433-2343 AYLMER
GORDON PAUL INSURANCE LTD QU YON 458-2632 LUSKVILLE 455*2-347 AYLMER
GORDON PAUL INSURANCE LTD QU YON 458-2632 LUSKVILLE 455-2343 AYLMER
GORDON PAUL INSURANCE LTD QUYON 458-2632 LUSKVILLE 455-2343 AYLMER Bristol Mines St. Edward’s Rev.
Grade III Elementary
Grade III.—Victor Brown
GRAHAM 647-3885 GARAGE 819-458-2333 HOME
Grsde III.-Mans Sm th
HAD Till III MFASlilE.
Health STOUFFVILLE WOODCUTTER III 6 PIECE STOVE TOOL SET Model AWH
HEART DISEASE Cl RED III DODD''S KIDNEY PILLS.
HELLO III WU».
HH Hardware J 458-2830 458-2831 Home Home Hardware Hardware
HI III H.J. Motion Crs Gilpin
Home 458-2087 Office
Homer Telephone 458-2375 Daily
HOUR SERMCE 458-3344 PRINTING AND OFFICE SUPPLIES 133 CENTRE ST
HOUR SERVICE 458-3344 PRINTING AND OFFICE SUPPLIES
HOUR SERVICE 458-3344 PRINTING AND OFFICE SUPPLIES 133 CENTRE ST
HOUR SERVICE 458-3344 PRINTING AND OFFICE SUPPLIES 133 CENTRE ST.
HOUR SERVICE 458-3344 PRINTING AND OFFICE SUPPLIES 133 CENTRE ST.. SHAWVILLE.
HOW UClIlg OrCIlCü III
HP III OflTflRIO CRR LSBA
H»Lb III Bioor St X
II III
II III U/A
II Il II III! Farm
III
III :
III Construction Claude Dubeau Entrepreneur
III Georg*
III WORLD S LARGEST SELLING SNOWMOBILE ALEXANDER
III Bf AIR CONDITIONING Bf AUTOMATIC TRANSMISSION Bf ELECTRONIC AIWFM STEREO CASSETTE WITH CLOCK B
III CASHBACK SILVER MAPLE INN
III Farm
III & IV Hull LEONA
III * Post
III /
III 0
III ;
III A Terrlllf Malllr
III Academy
III Academy; Bessie Stevenson
III All ML
III AMI H LA UMNO H''udfnts
III Baffles Human Conception
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELL
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELL S BAY Phone
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELL S BAY PHONE 86 ODORLESS CLEANING SHAWVIUE PHONE
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELL S BAY Rhone
III BARRISTER & SOLICITOR CAMPBELLS BAY Phone
III Barrister & Solicitor CAMPBELL’S BAY PHONE 28 S
III Big Fish
III Books
III Boys
III Bristol St.
III BUK1R W_ TONONTO Ma
III Bus Service
III Business Cards
III c
III c ""
III Call
III CANADA PACKERS LOOSE WEINERS
III CANADAS X HOTTEST PRODUCTS X
III Capital
III Church Women
III Class Read
III Coal Oil
III Common
III CouLOxnE XoTRK.f-The
III de
III Dominion
III Doser
III Double
III During Radio Shack* Hraonai Saving
III E III D H Y
III East
III el
III Englishmen
III eonnevti.m
III Equity Reporter
III Fire Insurance
III Florida’s Old Sugar Mill
III for Group II
III Ford Town Car
III Form
III Fresh Cereals
III Girl Wanted
III H
III H J I- Ix-arly
III H There
III H U U III L
III H''
III Hawley Wan
III HEADING M
III Health
III Heart Foundation
III HH.
III Hi
III Hi V Ê
III HULL TEL
III Hydraulic
III Ï
III III
III Insurance Junior Guild
III Ivla McDowell
III J G Fleck KayVee
III Jr.—Sydney Morgan
III June LOCAL NEWS
III jusqu à
III Kaiser Wilhelm
III Lallemand
III LEASE FOR
III Linda Mercer
III LL
III llillllllHMIlIk Equity
III llllllli Dominion Fancy Frozen Pork Hocks
III L—
III M
III M 1
III M X KM
III Maibec Industries
III MARK.
III Mary Popping Old Yeiier Snowball Express Swiss Family Robinson
III Mary Poppins Tex Valley Girl HORROR CHILDRENS Creepshow Demon Rage Evilspeak Hallowe’en
III Mass
III MIHMUBM» MM T M
III Mil
ÎIÏ Millinery & Dressmaking REID BROS.
III Miss Dorothy Dagg
III Mlm
III MNI.M OlN OliH Mill
III Model Public Notice
III MORDIS INC IDENTS.
III N DR KD APRES.
III NI N ENS Ori*OK 11 MTIEM IIAlRDRENNINfè
III Nowitt
III Oenrsts Hotel
III OflSlialVllv Wall
III Ou W.C.
III PER MONTH.
III Persons Senior Citizens
III Plus
III Plus Lotus
III PROGRAM.
III Q GORGE H YN ES
III Railroad TIIE MANAGEMENT OF ANIMALS
III Risky Business
III Rloor B West
III S
III Service
III Shawville Ford Inc.
III Shrapnel Works
III SINKS* OPPORTUNITY HaveYouHeard RADIO ELECTRICAL STORE
III Sll
III SNOWMOBILES Visitors
III Special Bargains
III STARDUST Construction Claude Dubeau Entrepreneur
III STORY ABOUT DREYFUS
III S|i SI
III T
III Telephone
III Th-> Treasury
III TM WIT TH Mf.1 Bean s Service
III to.Onte Oil RUB IT
III U
III V
III Warehouse
III Warehouse GREEN VALLEY SALES & SERVICE
III Wesleyan Methodist If
III Whips
III WILSONS’ GARAGE A
ÏÏÏ X
III Y
III Y A SELL”
III |
III Æ ÎJ
III ÆmÊÊBÊÊmm Hi HH <1 Boys’ Pure Wool Pullover Sweaters
III!
III*
III* Drug ] Shopping Manta
III* Financial Agent
III* LARGE
III* Mary
III* No,
III* Phone
III* Public Service Employment
III* Si
III* Warm X©«fa
III* Wedne*
III*-
III- Mbcuh D.eg
III.
III—Annie Gamble
III—dr.—Ji.in
III—DRAINING AND FERTILIZING APPLE ORCHARD.
III—Erie Brown
III—Farm Policy Jan
III—Kula Brown
III—Robbie Russell
III—THE VALUE OF SCHOOL NURSING
III—Victor Brown
III—Willard Brown
III’MOR AND MATHEMATICS.
IIP TOP’S STORY S 7a INDIVIDUAL III U Your
Ill III U III I# SENTonREQUES
IM III.IftHKll K V RII Y TU C HH DA Y AT SHAWVILLK
IMS Parish of Quyon Rev John G. Hilton 458-2117 Lay Reader Ken W Muagrove
Industrial Hockey League WÊÊ II Hi III Hi
INI Al WWW III
Institute Watkrworks Auain- Iii
INSURANCE BROKERS LTD Home - Auto * Lite QUYON 458-2632 LUSKVILLE 456-2343 AYLMER
INSURANCE BROKERS LTD Home - Auto - Life OUYON 458-2632 LUSKVILLE 455-2343 AYLMER 684-4433 INSURANC
INSURANCE BROKERS LTD Home - Auto - Life QUYON 458-2632 LUSKVILLE 455-2343 AYLMER 684-4433 INSURANC
Intel P-ll & III Municipalité de Litchfield
Intel P-ll & III WAITED
IQ- III Line
It U 458-2507 BER & BER HOME LTD.
IVI@III!OFy Owners Banquet and Dance
Jlhe Farm III Seek
Junior III
Junior III.—May
Junior Section M&R FEEDS QUYON MILL 819-458-2023 MICKSBURG 613-735-3689 PEMBROKE
K & M STANTON AUTO REPAIRS Quyon 458-2333 LANGFORD GROCERY Shawville 647-2933 SHAWVILLE FORD Shawvi
K 6tI 458-2536
K III SINKS» OI’I OIMI Nil IKS
l 458-2366 Happy New
l III
l III Boys
l III Kl
l III MacGregor Concrete Products Mb-rgi Limited
l LAURIE MacKFCHNIE 458-2424 PHONE
LAURIE MacKECHNIE 458-2424 Chrome
LAURIE MacKECHNIE 458-2424 rz Services
LAURIE MacKECHNIE 458-2424 Services
Ley Assistant LENT III HOLT TRINTY
Library Bibliorama III.
LICENSED MECHANIC GARAGE 6473164 458-2744 KLUKE’S WHOLESALE MacGREGOR
Lion Leo 458-2077
LL B.f HCmhm III WRIGHT & DOWD Barristers
Lodge Meeting Urahe III Elem
Louise Donaldson 458-7892
LTD III
M&R KIXl & Farm Supply QUYON MILL 819-458-2023 FORTIN & LEGAULT Me JEAN PIERRE PIGEON NOTAIRE
MAIL ABOI T JOHN III IX AXU
McCann & Sons Ltd 458-2830
McCann and Sons Ltd 458-2830
MEDIUM Groin III
Morning Worship 458-2268 Call
Motor Vessels P J Murer Whitney III Opeongo J G Fleck Alert II
Mountainview Turf Farm 458-2632 Dash Café Shawville
National Employment Office III EQUITY CLASSIFIEDS GET RESULTS
National Silver Fox III Association
Natural III
NCAA Division III
NELLIS HODGINS General Insurance SHAW VILLE PHONE III P.
NL III
NTARIO UTDOORS III By VIC BAKER Britain Is Buying Frozen Fish Here Canada
O.D.S. DENTAL SURGEON Fl*f INSURANCE Parish of Quyon Rev John G Hilton 458-2117 Norval McNeill
Olivetti Editor III Typewriters
Olivetti Editor III Typewriters Rsg
out1 Call Fred Desabrais Quyon 458-2268 PETITES ANNONCES CLASSIFIED ADS
PA SS- Key III
PAG E 819-458-1989 lmmatechuk@hotmail.com
Pan American Clipper III
PASS Key* III
PD III.ISH*» KVKHT THl
PF III T
Phase III Senior
Phone 458-2101 Antiques
PHONE 458-2297
Phone 458-2317 Morning Worst* Need
Phone 458-3315 Church Sharon Rivest
PIZZA Quyon 458-2663 Quyon 458-2333 GERRY McKENNY Quyon HEAVY EQUIPMENT
PLYMOUTH Fury III
PLYMOUTH FURY III WITH
Police Academy III
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 0AWNA KNOX
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 DAWNA KNOX
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 DAWNA KNOX 647-54 3xd16
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 DAWNA KNOX 647-54 Member* MLS Shawville
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 DAWNA KNOX 647-54 Members MLS
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 DAWNA KNOX 647-54 Members MLS BRISTOL MINES-On#bedroom h
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 DAWNA KNOX 647-54 Members MLS Montreal Military Surp us
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 DAWNA KNOX 647-54 Members MLS Poultry Offering
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 DAWNA KNOX 647-54 PHONE
Pontiac Agents Laurie MacKechnie 458-2424 Dawna Knox Bob Fenton
Pontiac Agents LAURIE MACKECHNIE 458-2424 OAWNA KNOX
Pontiac Agents Laurie MacKechnle 458-2424 Dawna Knox
Pontiac Agents Laurie MacKechnle 458-2424 Dawna Knox Bob Fenton
Pontiac Agents Laurie MacKechnle 458-2424 Dawns Knox Bob Fenton__
Pontiac Protestant 458-2248 High School
Pontiac Refrigeration & Appliances Service Ltd. Your,York Heat Pump Dealer 458-2879
Pontiac Wool 458-2101.
Prayer and Bible Study Phone 458-2632 QUYON
PREPARATION Service 648-5521 458-2996
PURINA V QUYON MILL 458-2023 MICKSBURG 735-3689 PEMBROKE
QUEBEC Finnic» Twins Ring False Alarm III Branch
QUYON ADA DALEY 458-2536 Best Wishes Only
QUYON Bristol Community Association 458-2536 Cecile Fleury Get
QUYON St Laurent Video Clarendon St 458-2231 OTTER LAKE
QUYON V 458-2023 X MICKSBURG
QYF Bonspiel COLLISION CENTRE CENTRE DE COLLISIONS Phone 819-647-2937 PROP.
RAYMOND BELISLE TRUCKING Quyon 458-2333 *14,995 Shawville Ford Inc.
RCAJF U Y Wit- ÏÎÎ
Recreation Association Horn 458-2089 Office
RED HOUSE MYSTERYfB III A^XMILNE
RESTAURANT OUVERTURE DE L ACCES PUBLIC DE CONCESSION III À OUYON JUSQU À LA RIVIÈRE
Roman Catholic 458-2483
ROYAL LE PAG E 819-458-1989
ROYAL LE PAG E 819-458-1989 .................11,11.1,1,111
ROYAL LEPAGE 819-458-1989 VALLÉIDE
Royal Purple Products III Stock Conditioner
RUSTICS AMMONIA POE FOE EXPLOSIVES A III MA Nit* Odd
SALE LADIES WATCH III Bank of Mont-reel
Saturday Emergency 458-2998
Saturday Emergency 458-2998.
SB III Si
School Corjioratln Motion—C«»iii
School Parish of Quyon Rev John G Hilton 458-2117 Norval McNeill
SECONDAIRE III-IV-V Début
SECONDS Parish O# Quyon Rev John G. Hilton 458-2117 Lay Reader Ken W Muegrove
SEED - IXXi & CAT FOOD COLOURED AND PLAIN GALVANIZED ROOFING WIRE FENCING AND GATES QUYON .....458-
Shawville C0 & District Recreation Association III Brian Ladysmith
Shawville Wesleyan Church TEL 458-2236 FREE ESTIMATES PONTIAC PLUMBING & HEATING THE HON.
SI 69 MOI III l<
SI III
SI III Richard Basehart Service
Si Phone 819-647-2937 PROP.
SI V III
SIDNEY WEINMAN QUYON 458-2224 HULL
St Shawville 647-2937 House of Flowers
STANDARD CHURCH Parish of Quyon Rev John G Hilton 458-2117
STORE Steele Lrw Rd Ouyon 458-2101 Shawville
Superior Head Phones RADIOL A III A- Kour Tubes
Superior Head Phones RADIOL A III A— I’our Tubes
Talbot III Telephone No.
TE U III KN
Team III Cletus O Brien
Telephone 458-2879 "Air Conditioned Dining Room Shawville
Telephone 458-2879 MAINE-ANJOU
TRADE ÏÏÎ E*"f^**" Crecer
TRANS OIL DEXTRON III
TREASURES TO-MORROW BELTING FOR T HR ESHER III Elf THRESHER BELTS.
Trust - III State
U III D
U III SHAMl UU
U U L L II U III Lfll Ifl IX IIUliLU.
United Church Phone 458-2632 QUYON.
USED FURNITURE & Phone 458-2492 Fred APPLIANCES
ÛÛ Banque de Montréal QUYON 819-458-2357 SHAWVILLE
V III
VC UOOQ L IP III
Vhcsterwhit Hog Service III
VV III SIN EMM
WEDDING RECEPTION Ada Daley 458-2536 & Maria Angeletti
Winston Spencer Church III
WW Correspondent 648-2351 & 458-2366
XT Senes III
Æ1 Emergency 458-2998